Blog

16.02.2021
Pompa Ciepła i Instalacja Fotowoltaiczna

Połączenie Pompy Ciepła z Instalacja Fotowoltaiczną

Wybór systemu oraz samego urządzenia do ogrzewania domu, stawia właścicieli nieruchomości przed dużym dylematem. Dylemat ten pojawia się tak podczas budowy domu, jak również jego modernizacji. Obecnie na rynku mamy do wyboru wiele systemów grzewczych, jednak ostatnie lata pokazują, że Polacy coraz części wybierają ekologiczne rozwiązania. Przyczyną takich wyborów jest zwiększająca się świadomość ekologiczna Polaków, oraz co najważniejsze ekonomiczne aspekty rozwiązań przyjaznych środowisku. Bez wątpienia Pompa Ciepła jest urządzeniem ekologicznym, system grzewczy domu oparty o Pompę Ciepła aktualnie jest jednym z najbardziej czystych systemów dostępnych na świecie.

Wiele osób dokonując wyboru instalacji centralnego ogrzewania kieruje się głównie aspektem finansowym. Pompy Ciepła na pierwszy rzut oka są systemami droższymi od np. kotłów gazowych, to jednak jej wybór jest dla nas najkorzystniejszy. Jest to podyktowane tym, że koszty eksploatacji Pompy Ciepła są zdecydowanie niższe od innych systemów, co sprawia, że inwestycja w Pompę Ciepła zwraca się już po kilkunastu latach. Dodatkowo możliwość połączenia Pompy Ciepła oraz Instalacji Fotowoltaicznej sprawia, że koszty eksploatacji spadają praktycznie do zera, co w przypadku innych systemów centralnego ogrzewania jest niemożliwe.

 

Gruntowa pompa ciepła

 

pobiera ciepło spod powierzchni terenu, jest to możliwe dzięki temu że temperatura poniżej poziomu przemarzania jest stała. Wyróżniamy dwa systemy montażu pompy gruntowej: pionowe odwierty oraz kolektory poziome.  Kolektory poziome wymagają dużej powierzchni działki, a na terenie zajmowanym przez kolektory nie można sadzić drzew oraz stawiać budynków osadzonych w gruncie. Pionowe odwierty niestety wiążą się z większym kosztem instalacji – koszt samych odwiertów dla domu o powierzchni ok 150m2 kształtuje się w zakresie 10-20 tys. zł (w zależności od rejonu polski). Gruntowa Pompa Ciepła jest idealnym rozwiązaniem dla domów, gdzie mamy dużą niezagospodarowaną działkę oraz obiektów przemysłowych. W pozostałych przypadkach rekomendowana jest powietrzna pompa ciepła.

 

Powietrzna pompa ciepła

 

Jest doskonałym nośnikiem energii i potrafi pobierać ciepło z otoczenia, nawet przy niskich temperaturach tzw. punkt biwalentny. Główną zaletą Powietrznej Pompy Ciepła porównując ją do Gruntowej Pompy Ciepła jest jej koszt. Dzięki temu, że Powietrzna Pompa Ciepła nie wymaga odwiertów oraz kolektorów poziomych jest znacznie tańsza od Gruntowej Pompy Ciepła.

 

Powietrzna Pompa Ciepła z Instalacją Fotowoltaiczną

 

Pompa Ciepła pozwala znacząco zmniejszyć rachunki za ogrzewanie oraz ciepłą wodę użytkową, szczególnie w miejscach, gdzie nie ma podłączenia do sieci gazowej. Koszt ogrzewania gazem (zakładając niskie stawki za gaz) jest porównywalny z kosztem ogrzewania Pompą Ciepła jednak połączenie Pompy Ciepła z Instalacją Fotowoltaiczną pozwala całkowicie zredukować koszty ogrzewania.

 

Koszty

 

Początkowe koszty Pompy Ciepła oraz Instalacji Fotowoltaicznej mogą odstraszyć, jednak po bliższym przeanalizowaniu bardzo szybko widać, że koszty początkowe zwracają się już po kilku latach, a sfinansowanie inwestycji za pomocą nisko oprocentowanych kredytów sprawia, że koszt instalacji jest nieodczuwalny dla gospodarstwa domowego.

 

Ciężko jest określić średni koszt związany z zakupem i montażem pompy ciepła. Spowodowane jest to głównie tym, że każda nieruchomość jest inna, moc pompy oraz pozostałe komponenty są każdorazowo dobierane do danej nieruchomości. Dlatego na potrzeby przedmiotowej analizy zakładamy standardową instalację PC dla standardowego gospodarstwa domowego (powierzchnia grzewcza budynku 120 m2, z podgrzewaniem podłogowym na powierzchni ok. 50%).

 

 

 

Dla standardowego domu jednorodzinnego koszt instalacji PV oraz PC wynosi ok. 65 tys. zł jednak przy odjęciu dofinansowań oraz ulgi termomodernizacyjnej koszt ten spada do ok. 38  tys. zł.

 

 

Średnie roczny koszty ogrzewania domu gazem w taryfie W-3 wynosi ok 3200 zł.

Średnie roczne zużycie energii elektrycznej w taryfie G11 wynosi ok. 2400 zł.

Koszt miesięcznie wynosi ok 460 zł.

 

Są to oczywiście kalkulacji przybliżone, nie uwzględniają podwyżek cen za gaz oraz energię elektryczną, które znacząco poprawiają opłacalność instalacji. Jednocześnie do porównania została wzięta instalacja gazowa na gaz ziemny, w przypadku innego systemu grzewczego (pellet, olej opałowy, gaz płynny) koszt ogrzewania jest znacznie wyższy.

 

 

Z wyżej wskazanych kalkulacji wynika, iż koszt instalacji PV oraz PC zwraca się już po ponad 6 latach. Może się wydawać, że zwrot jest długi jednak mając na uwadze, fakt że bez względu na to czy podejmiemy decyzję o montażu Pompy Ciepła i Instalacji Fotowoltaicznej, i tak poniesiemy koszty ogrzewania oraz energii elektrycznej w wysokości blisko 6 tys. zł. rocznie. Sfinansowanie Pompy Ciepła oraz Instalacji Fotowoltaicznej nisko oprocentowanym kredytem bez wkładu własnego pozwoli nam zamienić miesięczne koszty ogrzewania i energii elektrycznej na ratę, i tym samym po okresie ok 7 lat sfinansować własną Instalacje fotowoltaiczną oraz Pompę Ciepła.

 

Korzyści połączenia pompy ciepła i instalacji fotowoltaicznej:

 

 • wygodna obsługa systemu
 • brak kosztów inwestycyjnych przy nowych budowlach, dotyczących komina, kotłowni i magazynu opału
 • uniezależnienie się od rosnących cen energii elektrycznej w przyszłości
 • większy komfort dla mieszkańców
 • rachunki ograniczone do minimum
 • zaspokojenie zapotrzebowania na ogrzanie pomieszczeń oraz wody użytkowej, a także na energię elektryczną
 • wzrost finansowy wartości inwestycyjnej domu

  Skontaktuj się z nami

  Zacznij oszczędzać pieniądze i przyrodę
  Administratorem danych osobowych podanych powyżej jest Fenix Energy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Podane wyżej dane osobowe będą przetwarzane w celu nawiązania kontaktu w związku z oferowaną usługą. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Prawnie uzasadnionym interesem przetwarzania jest marketing bezpośredni towarów lub usług administratora danych lub producentów rozwiązań i usług znajdujących się w ofercie administratora. Podanie ww. danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji przedmiotowych usług. Zostałem poinformowany o tym, że przysługuje mi prawo do sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych. Dodatkowo mam prawo dostępu do treści moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („Prawo do zapomnienia”), ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych. Podane wyżej dane będą przetwarzane do czasu wyrażenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą. Fenix Energy Sp. z o.o. na podstawie art. 37 RODO wyznacza Inspektora Ochrony Danych, wskazując następujące dane kontaktowe adres e-mail: biuro@fenix.energy.