Finansowanie

Odpowiedni model finansowania budowy instalacji fotowoltaicznej, systemu ładowania pojazdów czy pompy ciepła jest kluczowym elementem w procesie inwestowania w ekologiczne rozwiązania. To właśnie sprawne połączenie dotacji, kredytu oraz leasingu sprawia, że inwestycja w te systemy jest tak bardzo opłacalna. Od ponad 11 lat specjalizujemy się w finansowania takich projektów, przeprowadzimy szczegółową analizę jaki model finansowania będzie dla Ciebie lub Twojej firmy najkorzystniejszy, przygotujemy wszystkie wymagane dokumenty i pozyskamy środki na Twoją inwestycje EKO.


MÓJ PRĄD

Zwrot do 50% kosztów inwestycji, maksymalnie 5000 zł na instalację. Program skierowany jest do osób fizycznych wytwarzających energię elektryczną na własne potrzeby poprzez mikroinstalację fotowoltaiczną o mocy od 2 do 10 kW na cele mieszkaniowe. Dotacja jest zwolniona z podatku PIT, a koszty inwestycji, które nie zostały pokryte wsparciem możesz odliczyć od podatku (ulga termomodernizacyjna).


AGRO ENERGIA

Finansowanie w ramach przedmiotowego programu udzielone jest w formie pożyczki oraz dotacji. Dotacja może pokryć maksymalnie 40% kosztów kwalifikowanych. Pożyczka, może pokryć nawet 100% kosztów kwalifikowanych i wynosić od 100 tyś. do 2 mln złotych. Program skierowany jest do rolników rozumianych jako osoba fizyczna będącą właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych.


CZYSTE POWIETRZE

Finansowanie udzielane jest w formie dotacji, która może wynosić do 37 000 zł. Wsparciem objęta jest wymiana starych i nieefektywnych źródeł ciepła na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, oraz przeprowadzenia niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku. Program skierowany jest do właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Kredyt jest powszechnie stosowany przy finansowaniu instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła, dzięki preferencyjnym warunkom 0% oferowanym przez różne banki, zwrot z inwestycji następuje już po 6 latach, jednak oszczędności na rachunkach za prąd zmniejszają się już po pierwszym miesiącu użytkowania. Dzięki odpowiednio przygotowanemu modelowi finansowemu, koszt miesięcznej raty może być mniejszy od kosztów energii elektrycznej. Regularnie sprawdzamy oferty wszystkich banków, aby zapewniać finansowanie najtaniej jak to możliwe.

Leasing jest coraz chętniej wybieraną przez firmy formą finansowania zakupu instalacji fotowoltaicznych oraz stacji ładowania pojazdów. Finansowanie za pomocą leasingu niesie bardzo dużo korzyści, szczególnie tych związanych z odliczeniami podatkowymi. Leasing instalacji fotowoltaicznej, czy stacji ładowania pojazdów daje możliwość redukowania obciążeń podatkowych, poprzez wliczanie rat leasingowych w koszty i odliczanie ich od podatku dochodowego. Otrzymanie leasingu jest dużo łatwiejsze niż np. otrzymanie kredytu inwestycyjnego. Procedura pozyskiwania leasingu pozbawiona jest konieczności dodatkowych zabezpieczeń majątkowych, a same środki można otrzymać już po kilku dniach od złożenia wniosku.

    Skontaktuj się z nami

    Zacznij oszczędzać pieniądze i przyrodę
    Administratorem danych osobowych podanych powyżej jest Fenix Energy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Podane wyżej dane osobowe będą przetwarzane w celu nawiązania kontaktu w związku z oferowaną usługą. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Prawnie uzasadnionym interesem przetwarzania jest marketing bezpośredni towarów lub usług administratora danych lub producentów rozwiązań i usług znajdujących się w ofercie administratora. Podanie ww. danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji przedmiotowych usług. Zostałem poinformowany o tym, że przysługuje mi prawo do sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych. Dodatkowo mam prawo dostępu do treści moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („Prawo do zapomnienia”), ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych. Podane wyżej dane będą przetwarzane do czasu wyrażenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą. Fenix Energy Sp. z o.o. na podstawie art. 37 RODO wyznacza Inspektora Ochrony Danych, wskazując następujące dane kontaktowe adres e-mail: biuro@fenix.energy.