Pompy ciepła

Tanie ogrzewani i chłodzenie

Pompa ciepła dzięki wysokiej efektywności energetycznej jest najtańszym źródłem ogrzewania i chłodzenia Twojego domu

Pompy ciepła dla domu


Źródło oraz technologia grzewcza instalacji Centralnego Ogrzewania stanowi kluczowy element w budżecie domowym.
Pompa ciepła posiada najwyższą efektywność energetyczną charakteryzując się współczynnikiem 4 wyprodukowanych jednostek cieplnych z 1 jednostki energii elektrycznej.
Odpowiednio dobrany system, pozwala znacząco zmniejszyć koszty ogrzewania i chłodzenia domu oraz produkcji ciepłej wody użytkowej. Połączenie pompy ciepła z systemem fotowoltaicznym pozwala całkowicie zniwelować koszty ogrzewania i chłodzenia domu.

    Skontaktuj się z nami

    Zacznij oszczędzać pieniądze i przyrodę
    Administratorem danych osobowych podanych powyżej jest Fenix Energy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Podane wyżej dane osobowe będą przetwarzane w celu nawiązania kontaktu w związku z oferowaną usługą. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Prawnie uzasadnionym interesem przetwarzania jest marketing bezpośredni towarów lub usług administratora danych lub producentów rozwiązań i usług znajdujących się w ofercie administratora. Podanie ww. danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji przedmiotowych usług. Zostałem poinformowany o tym, że przysługuje mi prawo do sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych. Dodatkowo mam prawo dostępu do treści moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („Prawo do zapomnienia”), ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych. Podane wyżej dane będą przetwarzane do czasu wyrażenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą. Fenix Energy Sp. z o.o. na podstawie art. 37 RODO wyznacza Inspektora Ochrony Danych, wskazując następujące dane kontaktowe adres e-mail: biuro@fenix.energy.